top of page

全世界 最多人鍾意咩顏色 ?

已更新:2023年7月12日答案係藍色 🌊 根據美國蠟筆製造廠Crayola 調查發現:讓小孩從一堆蠟筆揀出最喜愛嘅顏色,大多數小孩都揀咗藍色 💙


而根據YouGovAmerica 2015調查統計發現 (受訪者來自10個國家,跨越4大洲):最多人喜愛嘅顏色亦都係藍色💙


咁點解咁多人鍾意藍色?有傳話係基因(即係無得解😛):自有統計以來藍色已成為最多人喜愛嘅顏色。


亦有另一啲解釋話因為顏色會令人們聯想起景象,

例如大自然:天,海都係藍色,而大自然比人感覺平靜,療癒,積極,所以藍色亦成為最多人喜愛嘅顏色💙


到底點解藍色係最多人喜愛嘅顏色未必從科學角度可解釋得到,但據大部分調查均發現藍色的確大部分人所愛 💙💙


大家最鍾意嘅顏色又係咩,不妨留言話我知吖 ❤️🧡💛💚💙💜🖤🤍資料來源:

1. Why is blue the world's favorite color?

https://today.yougov.com/topics/international/articles-reports/2015/05/12/why-blue-worlds-favorite-color

2. BBC 為什麼藍色是最多人喜歡的顏色

https://www.bbc.com/zhongwen/trad/world-61810353#:~:text=%E5%A4%A7%E5%A4%9A%E6%95%B8%E5%AD%A9%E5%AD%90%E9%81%B8%E6%93%87%E4%BA%86,%E7%B6%A0%E8%89%B2%E5%92%8C%E7%B2%89%E8%89%B2%E7%9A%84%E8%89%B2%E8%AA%BF%E3%80%82

113 次查看0 則留言

Comentarios


bottom of page